ในไตรมาสที่ 3 ของ Flutter ไม่มีอุปสรรคจากการลดลงของรายได้